Styrelse

Ordförande

Alice Widlund
Tel: 021 – 33 02 82
Mejl: alice.widlund@edu.vasteras.se

Vice Ordförande

Torvi Ohlson
Tel: 0224 – 771 35
Mejl: torvi.ohlson@home.se

Sekreterare

Gunnar Stenås
Tel: 0223 – 128 38
Mejl: gunnar.stenas@telia.com

Kassör

Ingrid Sarenmalm
Tel: 021 – 30 19 52
Mejl: ingrid.sarenmalm@spray.se

Ledamöter

Annica Ershytt
Tel: 0224 – 521 75
Mejl: annicaershytt@hotmai.com

Christer Tallroth
Tel: 0240 – 65 33 10
Mejl: tallroth@mbox301.swipnet.se

Suppleant

Monica Andersson
Tel: 0223 – 157 38

Öyvinn Björkas
Tel: 021 – 35 52 55
Mejl: qyvinn.bjorkas@edu.vasteras.se