Västmanlands distrikt

Västmanlands distrikt

Styrelse

 

Distriktsstyrelsen Västmanland 2017

Ordförande: Alice Widlund alicewidlund@tele2.se

Vice ordförande: Torvi Olsson torvi.ohlson@home.se

Sekreterare: Gunnar Stenås gunnar.stenas@gmail.com

Kassör: Kerstin Bouvin kb@sheab.net

Ledamot: Ulf Wilund ulf.wilund@telia.com

Ledamot: Monica Andersson famoan@spray.se

Ersättare: Öyvinn Björkas oyvinn.bjorkas@vasteras.se

Ersättare: Helen Lindermann lindermannhelen@hotmail.com

Ersättare: Barbro Norström 070 – 88 39 332

Ersättare: Birgitta Höijer Hols birgittahols@telia.com

Revisor: Solfrid Libäck Lundstedt solfrid.lundstedt@telia.com
Ersättare: Merja Vegus merjavegus54@gmail.com

Valberedning: Ulla Holm ubm.holm@gmail.com
Valberedning: Ingrid Sarenmalm ingrid.sarenmalm@bredband.net