Västmanlands distrikt

Västmanlands distrikt

Styrelse

 

Distriktsstyrelsen Västmanland 2017

Ordförande: Alice Widlund [email protected]

Vice ordförande: Torvi Olsson [email protected]

Sekreterare: Gunnar Stenås [email protected]

Kassör: Kerstin Bouvin [email protected]

Ledamot: Ulf Wilund [email protected]

Ledamot: Monica Andersson [email protected]

Ersättare: Öyvinn Björkas [email protected]

Ersättare: Helen Lindermann [email protected]

Ersättare: Barbro Norström 070 – 88 39 332

Ersättare: Birgitta Höijer Hols [email protected]

Revisor: Solfrid Libäck Lundstedt [email protected]
Ersättare: Merja Vegus [email protected]

Valberedning: Ulla Holm [email protected]
Valberedning: Ingrid Sarenmalm [email protected]